Tietoja yhdistyksestä

Yleistä:

Oulun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry (OKLT ry) on perustettu 14.2.1966. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja toimialueena on Oulun lääni.

OKLT ry on yksi Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liittoon kuuluvasta yhdistyksestä. OKLT ry:n alueeseen kuuluu hallinnollisesti Lapin Kuulovammaisten Lasten Tuki ry sekä Kainuun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry. Lapin läänissä ja Kainuussa ei ole tällä hetkellä omia yhdistyksien vetäjiä.

Toiminta:

Yhdistys järjestää erilaista toimintaa kuulovammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Vuosittain olemme järjestäneet paikallisia tapahtumia, joissa perheillä on mahdollisuus kohdata toisiaan.

Tuemme myös perheitä heidän ja osallistumistaan Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton järjestämiin tapahtumiin. Osallistumme valtakunnallisten vertaisperhekurssien järjestämiseen alueellamme.

Olemme mukana erilaisissa tapahtumissa, joissa jaamme tietoa kuulovammaisuudesta ja vertaistuen tärkeydestä. Osallistumme myös ajankohtaisiin kuulovamma-alan tilaisuuksiin ja tiedotamme niistä niistä jäsenillemme.

Tarkoitus:

Yhdistyksemme tärkeimpänä periaatteena on jakaa tietoa kuulovammaisuuteen liittyvistä asioista, tukea lapsia ja heidän perheitään ja järjestää heille mielekästä toimintaa.

Vertaistuen merkitys on tärkeää niin lapsille kuin heidän perheilleen. Seuraamme kuulovammaisuutta koskevia ajankohtaisia asioita ja tiedotamme niistä perheille.

Yhdistyksen tarkoituksena on, että jokainen perhe voi vaikuttaa lapsensa asioihin. Yhdessä vanhemmat pystyvät vaikuttamaan paremmin kuulovammaisen lapsensa asioihin.